WT JSwiper - SWiper.js for Joomla developers - Versions

WT JSwiper - SWiper.js for Joomla developers
 • Download type: Free
 • Version: 11.1.5
 • Downloads: 12684
 • Hits: 4023
11.1.5
 • Date: 15 July 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.1.1
 • Downloads : 33
11.1.4
 • Date: 07 June 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.1
 • Downloads : 344
11.1.3
 • Date: 15 May 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.1
 • Downloads : 236
11.1.1
 • Date: 19 April 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.3
 • Downloads : 239
11.1.0
 • Date: 29 March 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.3
 • Downloads : 209
11.0.7
 • Date: 05 March 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.3
 • Downloads : 153
11.0.6
 • Date: 05 February 2024
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.0
 • Downloads : 223
11.0.5
 • Date: 12 December 2023
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.1
 • Downloads : 274
11.0.4
 • Date: 20 November 2023
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.0
 • Downloads : 209
11.0.3
 • Date: 26 October 2023
 • Tag : Stable
 • Joomla version : 5.0.0
 • Downloads : 364

WebTolk Joomla Extensions

85 Extensions
11 Categories
354 Versions released
348925 Downloads
Cart
Cart is empty